Betrokkenheid ē Maatwerk ē Diepgang

HomeCto'sAdviesKwaliteitProjectOpdrachtgeversContact

 

Al vanaf de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voeren wij van

onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl met succes en naar tevredenheid van

onze opdrachtgevers onderzoeken uit. Wij gaan bij al onze opdrachten tot de kern, zodat u niet

alleen weet wat er speelt, maar ook waarom er iets speelt. De lijnen bij ons zijn kort en we staan

garant voor persoonlijke aandacht en maatwerk. Ons motto luidt dan ook niet voor niets:

Ďbetrokkenheid, maatwerk en diepgangí

 

Wat u moet weten voor het cliŽntervaringsonderzoek over 2015

   • Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliŽnten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Nieuw is dat er ook een onderzoek uitgevoerd moet worden onder jongeren die te maken hebben met de Jeugdwet.
   • Er wordt een standaard vragenset ontwikkeld die verplicht ingezet moet worden om de resultaten onderling te vergelijken. Gemeenten krijgen daarbij de mogelijkheid om zelf vragen toe te voegen. De verwachting is dat de standaard vragenset in december 2015 beschikbaar wordt gesteld door VWS.
   • De VNG pleit ervoor dat gemeenten zelf kunnen bepalen wie het onderzoek gaat uitvoeren.
   • Voor zowel cliŽnten met een (aanvraag voor een) maatwerkvoorziening als voor de jongeren die met de jeugdwet te maken hebben, heeft ons onderzoeksbureau al een vragenlijst ontwikkeld. Zodra de standaard vragenset bekend is, zullen wij deze lijst integreren in onze vragenlijst, zodat wij voor u conform de richtlijnen van VWS een gedegen onderzoek uit kunnen voeren.

Wij helpen u om voor nu en in de toekomst voorbereid te zijn!

Participatiewet >>

 

Wijkteams >>

 

Kwaliteitsmonitor >>

 

Mantelzorgers &

Zorgvrijwilligers >>